Artykuły

Jak i gdzie Polacy szukają pracy?

28.04.2009 Autor: Aleksandra Strojek
Rosnąca stopa bezrobocia powoduje, że praca staje się towarem deficytowym. Obok osób bezrobotnych, zainteresowanie jej znalezieniem wykazują także pracownicy niezadowoleni z dotychczasowych warunków zatrudnienia. W niniejszym artykule przedstawiono skłonność Polaków do zmiany pracy na tle cyklu koniunktury oraz przeciętny czas jej poszukiwania przez osoby bezrobotne. W oparciu o badania CBOS opisano przekonania dotyczące skuteczności wybranych metod poszukiwania pracy oraz czynniki rzeczywiście zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia. Zaprezentowano również główne wady i zalety wybranych strategii poszukiwania pracy.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij