Artykuły

Jak długo pracownicy na świecie są bezrobotni?

07.01.2014
Publikacja prezentuje, jak długo pozostają bezrobotni mieszkańcy wybranych państw świata. Analiza obejmuje część krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarię, Islandię, Norwegię i Rosję, a także Australię, Kanadę, Nową Zelandię, Stany Zjednoczone, Japonię, Koreę Południową, Turcję, Izrael i Meksyk. Pokazano, jaki odsetek w gronie wszystkich bezrobotnych stanowią osoby nieposiadające zatrudnienia krócej niż miesiąc, przez 1-3 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy oraz dłużej niż 1 rok. Zaprezentowano dane dla ogółu społeczeństwa powyżej 15 roku życia. Dodatkowo dokonano podziału ze względu na płeć oraz wiek – czytelnik znajdzie także informacje na temat długości bezrobocia w grupach wiekowych 15-24 lata, 25-54 lata oraz powyżej 55 roku życia.

Na opracowanie składają się 6 tabeli i 5 wykresów:

Tabela 1. Odsetek bezrobotnych według długości bezrobocia wśród wszystkich osób nieposiadających zatrudnienia w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)
Tabela 2. Odsetek bezrobotnych kobiet według długości bezrobocia wśród wszystkich kobiet nieposiadających zatrudnienia w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)
Tabela 3. Odsetek bezrobotnych mężczyzn według długości bezrobocia wśród wszystkich mężczyzn nieposiadających zatrudnienia w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)
Tabela 4. Odsetek bezrobotnych według długości bezrobocia wśród wszystkich osób nieposiadających zatrudnienia w wieku 15-24 lata w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)
Tabela 5. Odsetek bezrobotnych według długości bezrobocia wśród wszystkich osób nieposiadających zatrudnienia w wieku 25-54 lata w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)
Tabela 6. Odsetek bezrobotnych według długości bezrobocia wśród wszystkich osób nieposiadających zatrudnienia powyżej 55 roku życia w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)

Wykres 1. Odsetek bezrobotnych poniżej 1 miesiąca wśród wszystkich bezrobotnych w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)
Wykres 2. Odsetek bezrobotnych przez 1 – 3 miesiące wśród wszystkich bezrobotnych w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)
Wykres 3. Odsetek bezrobotnych przez 3 – 6 miesięcy wśród wszystkich bezrobotnych w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)
Wykres 4. Odsetek bezrobotnych przez 6 – 12 miesięcy wśród wszystkich bezrobotnych w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)
Wykres 5. Odsetek bezrobotnych powyżej 1 roku wśród wszystkich bezrobotnych w wybranych krajach świata w 2012 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij