Artykuły

Inteligencja emocjonalna - dlaczego przydaje się w pracy?

05.11.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące inteligencji emocjonalnej i wpływu tej cechy na osiągnięcia zawodowe. Zwrócono uwagę na powiązanie pracy zawodowej z silnymi emocjami. Opisano też reguły społeczne określające akceptowane formy i zakres wyrażania emocji w miejscu pracy. Przedstawiono definicję inteligencji emocjonalnej i poglądy najważniejszych badaczy dotyczące wchodzących w jej skład kompetencji. W tekście opisano charakterystykę funkcjonowania zawodowego osób o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Wskazano kompetencje emocjonalne ułatwiające pracę w poszczególnych branżach i na określonych stanowiskach. Zwrócono też uwagę na poprawę klimatu i wzajemnych relacji w zespole dzięki pracownikom o wysokim poziomie tej cechy.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij