Artykuły

Hiszpański rynek pracy. Czy sytuacja w końcu się poprawia?

12.08.2014
Hiszpania to jedno z państw europejskich, które najdotkliwiej odczuły kryzys gospodarczy. Jak aktualnie prezentują się statystyki hiszpańskiego rynku pracy? Czy w ostatnim półroczu wskaźniki rynku pracy, takie jak wskaźnik aktywności ekonomicznej, stopa bezrobocia, czy wskaźnik zatrudnienia w końcu poprawiły się? Jak sytuacja na hiszpańskim rynku pracy różni się w poszczególnych grupach społecznych?

Opracowanie zawiera 1 tabelę i 9 wykresów

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki hiszpańskiego rynku pracy dla ludności w wieku 16-64 lat w I i II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 1. Podstawowe wskaźniki hiszpańskiego rynku w podziale na płeć dla ludności w wieku 16-64 lat w I i II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 2. Stopa bezrobocia wśród ogółu społeczeństwa w Hiszpanii w okresie od I kwartału 2012 do II kwartału 2014 roku (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia w Hiszpanii w okresie od I kwartału 2012 do II kwartału 2014 roku (w %)
Wykres 4. Stopa bezrobocia w poszczególnych prowincjach hiszpańskich w I i II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 5. Struktura zatrudnienia w Hiszpanii w podziale na wiek w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 6. Struktura zatrudnienia w Hiszpanii ze względu na sektor gospodarki w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 7. Zatrudnienie w Hiszpanii w podziale na samozatrudnionych i pracowników najemnych w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 8. Zatrudnienie w Hiszpanii w podziale na sektor prywatny i publiczny w II kwartale 2014 roku (w %)
Wykres 9. Hiszpańscy pracownicy najemni w podziale na pracowników posiadających stabilne zatrudnienie oraz na pracowników tymczasowych (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij