Artykuły

Geneza i charakterystyka dialogu społecznego w Polsce

11.04.2008 Autor: Krzysztof Belczyk
Dialog społeczny jest istotnym elementem kształtującym sytuację na rynku pracy a jednocześnie stwarza szanse na poprawne budowanie relacji między pracownikami a pracodawcami. W dialogu społecznym w Polsce biorą udział 3 największe związki zawodowe, 4 organizacje pracodawców oraz strona rządowa. To oni decydują o budżecie państwa, wysokości wynagrodzeń czy też świadczeniach społecznych. Artykuł ma na celu przedstawienie genezy i procesu kształtowania się tej instytucji w życiu publicznym. Opisane zostały mechanizmy funkcjonowania dialogu społecznego na szczeblu centralnym i regionalnym, zarówno te formalne jak i nieformalne. Ponadto w niniejszej publikacji można znaleźć informacje o najważniejszych instytucjach dialogu społecznego takich jak Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego. Artykuł stanowi także próbę oceny czternastoletniego okresu funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij