Artykuły

Firmy zatrudniające 1000 i więcej pracowników

02.04.2009
Materiał dostarcza informacji na temat firm, które pod koniec 2008 roku zatrudniały w Polsce 1000 i więcej pracowników. W opracowaniu przedstawiono liczbę największych pod względem zatrudnienia firm w poszczególnych województwach. Zilustrowano udział, jaki mają wśród nich podmioty reprezentujące sektor publiczny i prywatny. Przedstawiono statystyki mówiące o liczbie największych pracodawców w poszczególnych sekcjach gospodarki. W przypadku przetwórstwa przemysłowego – sekcji, w której odnotowujemy największą ilość podmiotów zatrudniających 1000 i więcej pracowników – pod uwagę wzięto również reprezentowany typ produkcji. W każdym z powyższych przypadków uwzględniono podział na sektor publiczny i prywatny.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Firmy zatrudniające 1000 i więcej pracowników według województw i sektora własności
Tabela 2. Firmy zatrudniające 1000 i więcej pracowników według prowadzonej działalności gospodarczej i sektora własności
Tabela 3. Firmy przetwórstwa przemysłowego zatrudniające 1000 i więcej pracowników według typu działalności przemysłowej i sektora własności

Wykres 1. Firmy zatrudniające 1000 i więcej pracowników według województw
Wykres 2. Udział firm z sektora publicznego i prywatnego wśród firm zatrudniających 1000 i więcej pracowników
w 8 województwach o największej ilości tego typu podmiotów gospodarczych

Wykres 3. Udział firm z sektora publicznego i prywatnego wśród firmy zatrudniających 1000 i więcej pracowników
w 8 województwach o najmniejszej ilości tego typu podmiotów gospodarczych

Wykres 4. Udział firm zatrudniających 1000 i więcej pracowników według prowadzonej działalności gospodarczej

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij