Artykuły

Europejczycy pracujący w weekendy

17.03.2014
Artykuł ten przedstawia kwestie dotyczących pracy w weekendy. Zaprezentowano dane dla Polski, krajów Wspólnoty Europejskiej, jak również dla Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Pokazano ile procent ogółu zatrudnionych pracowało w soboty i niedziele w latach 2008-2012, uwzględniono podział na kobiety i mężczyzn, oraz najmłodszych i najstarszych uczestników rynku.

Na opracowanie składa się 8 tabel oraz 10 wykresów:

Tabela 1. Pracujący w soboty w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 2. Pracujący w niedziele w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 3. Pracujący w soboty w ogóle wszystkich pracujących ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 4. Pracujący w niedziele w ogóle wszystkich pracujących ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 5. Pracujący w soboty w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 6. Pracujący w niedziele w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 7. Pracujący w soboty w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 8. Pracujący w niedziele w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)

Wykres 1. Pracujący w soboty w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 2. Pracujący w niedziele w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 3. Kobiety pracujące w soboty w ogóle wszystkich pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 4. Kobiety pracujące w niedziele w ogóle wszystkich pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 5. Mężczyźni pracujący w soboty w ogóle wszystkich pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 6. Mężczyźni pracujący w niedziele w ogóle wszystkich pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 7. Pracujący w soboty w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 8. Pracujący w niedziele w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 9. Pracujący w soboty w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 10. Pracujący w niedziele w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij