Artykuły

Erasmus w liczbach 2009/2010

16.01.2012
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone studentom z polskich uczelni, którzy w roku akademickim 2009/2010 wyjechali na wymianę zagraniczną w ramach programu Erasmus. Dowiedzą się Państwo, w których krajach najczęściej studiowali młodzi ludzie oraz jakie kierunki cieszyły się mniejszą popularnością. Dla każdego kraju docelowego podano bezwzględną liczbę studentów wyjeżdżających tam na stypendium oraz procentowy udział tego kraju w ogólnej liczbie tych wyjazdów. Kolejna cześć publikacji odpowiada na pytanie: w których województwach naszego kraju wyjazd za granicę w czasie studiów jest najbardziej powszechny? Na końcu wskazano uczelnie odnotowujące największą liczbę „Erasmusów”.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Uczestnicy programu Erasmus według kraju wyjazdu
Tabela 2. Uczestnicy programu Erasmus według województw
Tabela 3. Uczestnicy programu Erasmus według wybranych uczelni wysyłających

Wykres 1. Uczestnicy programu Erasmus według kraju wyjazdu (%)
Wykres 2. Uczestnicy programu Erasmus według województw (%)
Wykres 3. Uczestnicy programu Erasmus według wybranych uczelni wysyłających (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij