Artykuły

Energetyka odnawialna – sektor szans czy sektor marzeń?

24.08.2009 Autor: Gabriela Jabłońska
W niniejszym artykule dokonano analizy rozwoju energetyki odnawialnej w Europie w latach 2000-2020. Wytwarzanie energii ze źródeł alternatywnych przynosi nie tylko korzyści ekologiczne, ale również wpływa na sytuację ekonomiczną państw. Z roku na rok liczba „zielonych miejsc pracy” rośnie, a wraz z nimi kształtuje się nowy segment rynku pracy. W pierwszej części publikacji zamieszczono statystyki dotyczące zatrudnienia w sektorze „zielonej energii” w wybranych krajach europejskich wraz z podziałem na poszczególne alternatywne źródła energii. Druga część artykułu została poświęcona planom unijnym dotyczącym energetyki odnawialnej w Europie do 2020. Cel, jakim jest 20% udział sektora OZE w finalnym zużyciu energii na Starym Kontynencie jest bardzo ambitny, a na drodze do jego realizacji stoi wiele barier.

Gabriela Jabłońska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij