Artykuły

Elastyczny czas pracy w firmach – Polska na tle Europy

23.03.2010 Autor: Krzysztof Belczyk
Nowe formy zatrudnienia oraz zmienny czas pracy to wymogi, jakie współczesna gospodarka stawia przed pracownikami i pracodawcami. W artykule porównano stopień wykorzystania elastycznych form organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwach w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Analizę oparto na wynikach Europejskiego Badania Przedsiębiorstw przeprowadzonego w 2009 przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Wyróżniono i scharakteryzowano takie formy, jak: praca w niepełnym wymiarze godzin, ruchomy czas pracy oraz tzw. konta czasu pracy. Przedstawiono kraje, w których wyżej wymienione sposoby organizacji zatrudnienia są najbardziej powszechne. Ukazano, jak na tle Europy prezentuje się skala zastosowania tego typu rozwiązań w Polsce.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij