Artykuły

Efektywny HR – jak zmieniają się wymagania stawiane działom personalnym?

28.08.2012 Autor: Agnieszka Robaczewska
W artykule opisano zmieniającą się rolę działów HR oraz warunki tej ewolucji. Scharakteryzowana została tradycyjna rola działu personalnego. Skupia się ona przede wszystkim na zadaniach kadrowych i administracyjnych, przyjmując postawę wspierającą przedsiębiorstwo i reaktywną wobec pojawiających się potrzeb. Wydzielenie i zlecenie poza wewnętrzny dział personalny części obowiązków pozwala ekspertom HR zmieniać swoją rolę. Powtarzalne procesy HR są outsourcowane poza organizację (BPO) bądź grupowane w wyspecjalizowanych centrach w ramach firmy macierzystej (SSC). Cześć zadań HR realizują specjalistyczne firmy konsultingowe. Wynikiem tego procesu jest powstanie funkcji HR Business Partnera, który jest członkiem zespołu kadry menedżerskiej i ma wpływ na strategiczne decyzje w firmie. Można wymienić kilka warunków przesunięcia się HR w kierunku strategicznego partnerstwa. Należą do nich: rosnąca świadomość zarządu o kluczowej roli kapitału ludzkiego, proaktywna postawa i szerokie kompetencje przedstawicieli HR, kładzenie nacisku na elastyczność własnych działań.

Agnieszka Robaczewska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij