Artykuły

Edukacja nieformalna związana z pracą w UE w 2007 i 2011 roku

14.10.2013
Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu podejmowania nauki oraz kursów doszkalających przez osoby już zatrudnione. Materiał opracowano na podstawie danych Eurostat-u uzyskanych w ankiecie dotyczącej edukacji osób dorosłych (25 – 64 lat). Przedstawiono analizy dla wybranych krajów Unii Europejskiej, dotyczące lat: 2007 i 2011. W opracowaniu zaprezentowano dane na temat odsetka osób dorosłych w UE korzystających z edukacji nieformalnej w 2007 i 2011 r. oraz wybierane przez nich obszary edukacji. Pokazano udział poszczególnych instytucji świadczących nieformalne usługi edukacyjne i szkoleniowe. Następnie zaprezentowano dane na temat udziału poszczególnych rodzajów instytucji we wszystkich formach edukacji nieformalnej w wybranych krajach.

Na opracowanie składa się 1 tabela i 6 wykresów:

Tabela 1. Odsetek populacji biorący udział w edukacji nieformalnej oraz szkoleniach w krajach UE w 2007 i 2011 r.
Wykres 1. Obszary edukacji wśród osób korzystających z kształcenia zawodowego w 2007 i 2011 r. (w %)*
Wykres 2. Instytucje świadczące nieformalne usługi edukacyjne i szkoleniowe w krajach UE-27 w 2011 r. (w %)
Wykres 3. Udział szkoleń prowadzonych przez pracodawców we wszystkich formach edukacji nieformalnej w 2011 r. (w %)
Wykres 4. Udział oficjalnych instytucji szkolnictwa we wszystkich formach edukacji nieformalnej w 2011 r. (w %)
Wykres 5. Udział instytucji niekomercyjnych, dla których edukacja i szkolenie nie są główną działalnością we wszystkich formch edukacji nieformalnej w 2011 r. (w %)
Wykres 6. Udział firm edukacyjnych i szkoleniowych we wszystkich formach edukacji nieformalnej w 2011 r. (w %)
Wykres 7. Udział organizacji pozarządowych we wszystkich formach edukacji nieformalnej w 2011 r. (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij