Artykuły

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w 2013 roku

04.11.2014
W 2013 roku w Polsce działalność gospodarczą prowadziło ponad 1,7 mln mikroprzedsiębiorstw. W porównaniu z 2013 rokiem ich liczba spadła o 1,6%. W jakim województwie jest usytuowanych najwięcej firm zatrudniających do 9 osób? Które województwo może się pochwalić największą liczbą zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach? Poniższe opracowanie powstało w oparciu o aktualną publikację GUS opracowaną na podstawie reprezentacyjnego badania działalności przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 roku.

Wykres 1. Zmiana liczby mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013
Wykres 2. Liczba mikroprzedsiębiorstw według województw w 2013 roku
Tabela 1. Struktura liczby mikroprzedsiębiorstw według województw w 2013 roku
Wykres 3. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach według województw w 2013 roku
Tabela 2. Struktura pracujących w mikroprzedsiębiorstwach według województw w 2013 roku
Wykres 4. Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w mikroprzedsiębiorstwach według województw w 2013 roku
Wykres 5. Liczba mikroprzedsiębiorstw według podstawowego rodzaju działalności w 2013 roku
Wykres 6. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach według podstawowego rodzaju działalności w 2013 roku
Wykres 7. Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w mikroprzedsiębiorstwach według podstawowego rodzaju działalności w 2013 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij