Artykuły

Dyrektor, członek zarządu, specjalista – kto jest najbardziej zadowolony z pracy?

25.07.2011 Autor: Aleksandra Strojek
Czy dyrektorzy i członkowie zarządu są bardziej zadowoleni z pracy niż pracownicy szeregowi? Jak szczebel zarządzania przekłada się na zadowolenie z wynagrodzenia, kompetencji przełożonych czy poczucie więzi z firmą? W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na te pytania w oparciu o wyniki I Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w marcu 2011 roku. Przedstawiono, jak szczebel zarządzania różnicuje odpowiedzi respondentów na temat zadowolenia z wybranych aspektów pracy. Analizie poddano ogólną satysfakcję z pracy oraz ocenę kompetencji przełożonych, poziomu samodzielności w pracy, poczucia więzi z firmą, jak również zadowolenie z wynagrodzenia, wizerunku pracodawcy, sposobu organizacji pracy oraz relacji ze współpracownikami.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij