Artykuły

Dynamika kosztów pracy w usługach w krajach Unii Europejskiej od 2000 roku

03.07.2008
Niniejsza publikacja została poświęcona kosztom pracy w usługach. Analiza obejmuje dane z lat 2000-2008 dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Indeks całkowitych kosztów pracy informuje czytelnika o zmianie procentowej w stosunku do poprzedniego okresu. Za poprzedni okres przyjmuje się albo poprzedni rok, albo rok 2000 jako obrazowy punkt odniesienia. W opracowaniu uwzględnione zostały obydwa rodzaje indeksów. Oprócz szczegółowych zestawień dla poszczególnych krajów, w tabelach znaleźć można średnią dynamikę kosztów pracy dla całej Unii Europejskiej. Dodatkową pomocą w interpretacji danych są wykresy. Pierwszy z nich przedstawia 10 krajów UE o największym indeksie kosztów pracy w usługach w 2008 roku. Wykres drugi prezentuje dynamikę kosztów pracy w usługach w latach 2000-2008 dla czterech wybranych krajów Europejskich. Informacji o dynamice kosztów pracy w przemyśle w UE dostarcza opracowanie Dynamika kosztów pracy w przemyśle w krajach Unii Europejskiej od 2000 roku .

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Indeks całkowitych kosztów pracy w usługach (zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku) w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2008
Tabela 2. Indeks całkowitych kosztów pracy w usługach (zmiana procentowa w stosunku do 2000 roku, 2000=100) w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2008

Wykres 1. Kraje o najwyższym indeksie kosztów pracy w usługach w roku 2008 (zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku)
Wykres 2. Polska na tle krajów UE o największej dynamice kosztów pracy w usługach w latach 2000-2008

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij