Artykuły

Dynamika kosztów pracy w krajach UE w 2011 roku

24.08.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat dynamiki godzinowych kosztów pracy w krajach Unii Europejskiej (UE). Uwzględnione w opracowaniu statystyki dotyczą czterech kwartałów 2011 roku i 27 krajów członkowskich. W publikacji porównano tempo wzrostu godzinowych kosztów pracy ogółem oraz w trzech sektorach gospodarki: przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i usługach. Ponadto oszacowano tempo zmian w kosztach pracy w Polsce i UE-27 w gospodarce ogółem oraz w jej poszczególnych sektorach.
Na opracowanie składają się 4 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Dynamika godzinowych kosztów pracy w krajach UE w 2011 roku w ujęciu rok do roku (%)
Tabela 2. Dynamika godzinowych kosztów pracy w przetwórstwie przemysłowym w krajach UE w 2011 roku w ujęciu rok do roku (%)
Tabela 3. Dynamika godzinowych kosztów pracy w budownictwie w krajach UE w 2011 roku w ujęciu rok do roku (%)
Tabela 4. Dynamika godzinowych kosztów pracy w usługach w krajach UE w 2011 roku w ujęciu rok do roku (%)

Wykres 1. Dynamika godzinowych kosztów pracy w UE-27 i Polsce w 2011 roku w ujęciu rok do roku (%)
Wykres 2. Dynamika godzinowych kosztów pracy w przetwórstwie przemysłowym w UE-27 i Polsce w 2011 roku w ujęciu rok do roku (%)
Wykres 3. Dynamika godzinowych kosztów pracy w budownictwie w UE-27 i Polsce w 2011 roku w ujęciu rok do roku (%)
Wykres 4. Dynamika godzinowych kosztów pracy w usługach w UE-27 i Polsce w 2011 roku w ujęciu rok do roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij