Artykuły

Dynamika kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2011

17.01.2013
Artykuł przedstawia wybrane wnioski z raportu Dynamika kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2011 przygotowanego przez Dział Analiz Rynku Pracy Sedlak & Sedlak. Znajdą w nim Państwo informacje na temat tego, jak zmieniły się nakłady na pracę od 2008 roku w takich krajach jak: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. W publikacji zaprezentowano również godzinowe koszty pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2011 roku.
W latach 2008-2011 wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej największy wzrost kosztów pracy odnotowała Bułgaria. Wynagrodzenia oraz pozapłacowe koszty pracy tego kraju zwiększyły się w badanym okresie o 33,4%. Stosunkowo duży przyrost kosztów zatrudnienia miał miejsce również w Rumunii (+17,3%), Polsce (+12,5%) oraz Czechach (+11,6).

W latach 2008-2011 nie we wszystkich analizowanych krajach koszty pracy uległy zwiększeniu. Wskaźniki te spadły chociażby na Litwie oraz Łotwie, odpowiednio o 6,7% oraz 3,8%. Tego typu zmiana wpłynęła na poprawę konkurencyjności eksportu w krajach bałtyckich. Tym bardziej, że eksport na Litwie i Łotwie stanowi ważną cześć składową gospodarek tych krajów, odpowiednio 78% oraz 59% wartości PKB. Dla porównania w Polsce udział ten wynosi 45% (dane Eurostat-u z 2011 roku).

Warto jednak zaznaczyć, że Bułgaria i Rumunia to wciąż kraje o najniższych kosztach pracy na Starym Kontynencie. Według danych Eurostat-u, w 2011 roku, za godzinę pracy pracodawcy musieli zapłacić tam odpowiednio 3,5 EUR i nieco ponad 4 EUR.
W naszym kraju godzinowe koszty pracy w 2011 roku wyniosły 7,1 EUR, w Czechach 10,5 EUR, na Słowacji 8,4 EUR, w Słowenii 14,4 EUR, na Węgrzech 7,6 EUR, Estonii 8,1 EUR, Łotwie 5,9 EUR oraz Litwie 5,5 EUR.
Dla porównania w Norwegii, w której praca jest najdroższa na całym kontynencie, w 2011 roku pracodawcy musieli za godzinę pracy zapłacić aż 44,2 EUR. Nieco niższy wskaźnik kosztów pracy odnotowały Belgia (39,3 EUR/h), Szwecja (39,1/h) oraz Dania (38,6 EUR/h).O raporcie

Raport Dynamika kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2011 został przygotowany przez Dział Analiz Rynku Pracy Sedlak & Sedlak. Zaprezentowane w publikacji analizy uwzględniają zbiorcze statystyki dla gospodarek takich krajów jak: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Oprócz ogólnych informacji o wydatkach związanych z zatrudnieniem pracowników, w raporcie przedstawiono także wskaźniki wzrostu dwóch najważniejszych składowych kosztów pracy – wynagrodzeń oraz pozapłacowych kosztów pracy.


Redakcja portalu rynekpracy.pl

Udostępnij