Artykuły

Dokąd podróżują Europejczycy?

21.06.2012
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat wyjazdów turystycznych mieszkańców Unii Europejskiej. Zaprezentowane dane dotyczą liczby nocy spędzonych w ośrodkach turystycznych, takich jak hotele czy kempingi w poszczególnych krajach Wspólnoty. Ukazano zmiany, jakie nastąpiły w okresie rok do roku (marzec 2011 – marzec 2012), jak i główne trendy wyjazdowe w okresie wakacyjnym (czerwiec – wrzesień) w 2011 roku. Publikacja dostarcza informacji na temat najpopularniejszych wakacyjnych celów podróży Europejczyków. Dane zestawiono w formie tabelarycznej i graficznej. Źródłem wykorzystanych statystyk jest Eurostat.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 3 wykresy:
Tabela 1. Liczba nocy spędzonych w hotelach i podobnych miejscach zakwaterowania* w krajach UE w 2011 i 2012 roku (w tys.)
Tabela 2. Liczba nocy spędzonych w hotelach i podobnych miejscach zakwaterowania w krajach UE w okresie wakacyjnym (czerwiec - wrzesień) w 2011 roku (w tys.)

Wykres 1. Procentowa zmiana w liczbie nocy spędzonych w hotelach i podobnych miejscach zakwaterowania w krajach UE między marcem 2012 a marcem 2011
Wykres 2. Średnia liczba nocy spędzonych w hotelach i podobnych miejscach zakwaterowania w krajach UE w okresie wakacyjnym (czerwiec - wrzesień) w 2011 roku (w tys.)
Wykres 3. Najbardziej popularne cele podróży w okresie lipiec – sierpień 2011 w krajach UE (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij