Artykuły

Dojeżdżający do pracy w innym regionie w krajach UE

18.07.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat obywateli krajów Unii Europejskiej (UE) pracujących w regionie kraju innym niż region zamieszkania. Pierwsza część publikacji dostarcza informacji o pracujących poza regionem zamieszkania w poszczególnych krajach członkowskich UE w 2009 roku. W drugiej części materiału zaprezentowano statystyki dotyczące ogólnej liczby, a następnie udział osób zatrudnionych w regionie innym niż region zamieszkania w ogólnej liczbie pracujących. Graficznie przedstawiono również zestawienie pięciu krajów o największym i najmniejszym odsetku pracujących poza regionem zamieszkania w ogóle zatrudnionych. W opracowaniu wykorzystano statystyki Eurostat.

Na opracowanie składają się 2 wykresy i 2 tabele:

Tabela 1. Liczba pracujących w regionie innym niż region zamieszkania w poszczególnych krajach UE w 2009 roku (tys.)
Tabela 2. Liczba pracujących (tys.) oraz odsetek zatrudnionych w regionie innym niż region zamieszkania (%) w krajach UE
w 2009 roku


Wykres 1. Pięć krajów UE o największym udziale zatrudnionych poza regionem zamieszkania w ogóle pracujących w 2009 roku(%)
Wykres 2. Pięć krajów UE o najmniejszym udziale zatrudnionych poza regionem zamieszkania w ogóle pracujących w 2009 roku(%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij