Artykuły

Długość zatrudnienia u jednego pracodawcy. Doświadczenia krajów rozwiniętych

02.04.2012 Autor: Łukasz Pokrywka
Niniejszy artykuł podejmuje próbę analizy długości zatrudnienia u jednego pracodawcy w krajach rozwiniętych. Badania międzynarodowe pokazują, że ta cecha rynku pracy jest względnie stabilna w średnim i długim okresie. Z przytoczonych w tekście publikacji wynika, że staż pracy w jednym zakładzie pracy jest zależny od wielu czynników. W tekście opisano wpływ niektórych z nich, m.in wieku, płci, szczebla w strukturze organizacyjnej, sektora zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska, na przeciętny czas współpracy z jednym pracodawcą.

Łukasz Pokrywka

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij