Artykuły

Długi staż pracy = niska satysfakcja?

21.06.2011 Autor: Aleksandra Strojek
Czy Polacy o dłuższym stażu pracy są mniej zadowoleni z pracy niż pracownicy debiutujący na rynku? Jak staż pracy przekłada się na zadowolenie z wynagrodzenia, kompetencji przełożonych czy na poczucie więzi z firmą? W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na te pytania w oparciu o wyniki I Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w marcu 2011 roku. Przedstawiono, jak staż pracy różnicuje odpowiedzi respondentów na temat zadowolenia z wybranych aspektów pracy. Analizie poddano ogólną satysfakcję z pracy w zależności od zawodowego stażu, a także ocenę kompetencji przełożonych, poczucie więzi z firmą oraz zadowolenie z wynagrodzenia, sposobu organizacji pracy i relacji ze współpracownikami.
Polacy są jednymi z najmłodszych emerytów w Europie. Pomimo iż ustawowy wiek emerytalny wynosi w naszym kraju 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, w rzeczywistości rynek pracy opuszczamy znacznie wcześniej. Dlaczego entuzjazm Polaków do pracy topnieje z rosnącą liczbą lat? Czy staż zawodowy ma wpływ na satysfakcję z wykonywanej pracy? Odpowiedzi na te pytania dostarczają wyniki I Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w marcu 2011 roku. Już ze wstępnej analizy udzielonych przez respondentów odpowiedzi wynika, że im większy staż pracy, tym mniejsze zadowolenie z zatrudnienia, a tym samym niższa skłonność do wykonywania pracy po uzyskaniu przywilejów emerytalnych. O ile wśród osób o łącznym okresie zatrudnienia nie większym niż dwa lata satysfakcja z pracy ukształtowała się na poziomie 38%, o tyle wśród osób o stażu pracy 20+ wyniosła 31%.
Aleksandra Strojek

Udostępnij