Artykuły

Dlaczego reforma emerytalna w Polsce była konieczna?

27.09.2012 Autor: Paweł Kubik
Reforma systemu emerytalnego w Polsce w dalszym ciągu budzi spore kontrowersje. Niniejszy artykuł nie tylko wyjaśnia zmiany, które w polskim systemie emerytalnym zaczną obowiązywać już od 2013 roku, ale także stanowi obiektywną próbę uzasadnienia ich konieczności. Powodów reformy systemu emerytalnego należy upatrywać się przede wszystkim w niekorzystnych wskaźnikach demograficznych oraz nieefektywności dotychczasowych rozwiązań. W artykule porównano prognozowane wartości przyszłej emerytury według starych i nowych zasad. Podjęto również temat alternatywnych sposobów ratowania systemu emerytalnego w Polsce. Pokazano też na jakie rozwiązania zdecydowano się w innych krajach europejskich. Publikacja zawiera 5 tabel i 4 wykresy.

Paweł Kubik

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij