Artykuły

Dlaczego pracujemy na niepełny etat?

26.08.2011
W opracowaniu przedstawiono dane na temat Polaków pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Publikacja obejmuje kolejne kwartały lat 2006-2010. W materiale przestawiono statystyki dotyczące liczby Polaków pracujących na niepełny etat w tym okresie ogółem oraz z podziałem na płeć. Uwzględniono również informacje na temat przyczyn zatrudnienia w niestandardowym wymiarze czasu pracy. Dla IV kwartału 2010 roku analizę rozszerzono o strukturę pracujących w niepełnym wymiarze w zależności od własności sektora zatrudnienia (publiczny i prywatny).

Na opracowanie składają się 2 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy według płci w kolejnych kwartałach lat 2006-2010 (tys.)
Tabela 2. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy według przyczyn w kolejnych kwartałach lat 2006-2010 (tys.)

Wykres 1. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy w kolejnych kwartałach lat 2006- 2010 (tys.)
Wykres 2. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy według płci w IV kwartale 2010 (%)
Wykres 3. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy według sektora zatrudnienia w IV kwartale 2010 roku (%)
Wykres 4. Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy według przyczyny w IV kwartale 2010 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij