Artykuły

Czym są reskilling i upskilling?

04.05.2023
Obecny rynek pracy jest bardzo dynamiczny, m.in. ze względu na szybki postęp technologiczny, a także zmieniającą się sytuację gospodarczą. Niestety transformacja cyfrowa to proces, który stale postępuje i nie da się go już zatrzymać. Dlatego robotyzacja, automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji wypierają czynnik ludzki, a co za tym idzie, wiele osób traci zatrudnienie. Pracodawcy, którzy z jednej strony chcą rozwijać swoją firmę i inwestować w automatyzację, a z drugiej jednak cenią swoich pracowników, mogą im pomóc przez reskilling lub upskilling. Co dokładnie oznaczają te pojęcia? Podpowiadamy.
Czym jest reskilling?
Reskilling to nic innego jak zdobywanie nowych kwalifikacji, a więc jest to proces, w ramach którego pracownik może przebranżowić się i zająć zupełnie nowe stanowisko, na jakim wymagane są inne niż na obecnie zajmowanej posadzie umiejętności. Reskilling daje więc możliwość zdobycia nowych kompetencji. Z takiej opcji chętnie korzystają przedsiębiorcy, którzy na przykład w wyniku restrukturyzacji firmy czy przejścia na całkowitą automatyzację pewnych procesów, byliby zmuszeni zwolnić osoby, które zostały zastąpione przez roboty.

Jeżeli tylko dysponują odpowiednimi wakatami, mogą w ramach reskillingu pomóc takim pracownikom zdobyć nowe umiejętności i przenieść ich na inne stanowisko. Jest to korzystne rozwiązanie nie tylko dla osób, które były zatrudnione na zlikwidowanych posadach, ale również dla pracodawcy, ponieważ działanie takie zmniejsza potrzebę prowadzenia rekrutacji zewnętrznych, a także rotacji ludzi.

Ze względu na to, że obecnie najczęściej niedobory występują na stanowiskach związanych z branżą IT, warto obsadzić kluczowe dla działania firmy stanowiska specjalistami, którzy przejdą proces reskilingu, na przykład dostępnego na https://futurecollars.com/reskilling-upskilling/. Takie działanie wpływa również pozytywnie na employer branding danego przedsiębiorstwa.

Czym jest upskilling?
Upskilling to z kolei podnoszenie kwalifikacji. Najczęściej jednak już w ramach obecnej posady lub w sytuacji awansu pionowego. Upskilling pracownika obejmuje więc różnego rodzaju kursy i szkolenia, które mają poszerzyć jego kompetencje. Dzięki nim taka osoba będzie mogła uczestniczyć w realizacji nowych projektów i zająć bardziej specjalistyczne stanowisko. Upskilling to szansa na rozwój. Z tego powodu przedsiębiorstwa, które umożliwiają swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji i doceniają ich chęć nauki, powierzając im bardziej odpowiedzialne zadania czy proponując awans, są dużo lepiej odbierane niż te, w których pracownicy praktycznie nie mają szans by rozwijać się, zdobywać nowe kompetencje i piastować wyższe stanowiska, a tym samym otrzymywać wyższe wynagrodzenie.

Udostępnij