Artykuły

Czy Polacy ubożeją?

04.08.2014
Od wielu lat stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie. Duży odsetek osób bezrobotnych idzie niestety w parze z wysokimi wskaźnikami ubóstwa. Według danych GUS-u w sferze skrajnego ubóstwa, czyli poniżej poziomu minimum egzystencji, w gospodarstwach domowych znajdowało się w 2013 roku 7,4% osób. Czy skala ubóstwa w Polsce zmieniła się w ostatnich latach? Których gospodarstw domowych ubóstwo dotyczy najczęściej?

Wykres 1. Granice ubóstwa w 2013 roku w poszczególnych rodzajach gospodarstw (w PLN)
Tabela 1. Stopa ubóstwa według grup społeczno-ekonomicznych w latach 2011-2013 (% osób w gospodarstwach domowych)
Tabela 2. Stopa ubóstwa według wieku w latach 2011-2013 (% osób w gospodarstwach domowych)
Wykres 2. Stopa ubóstwa wśród Polaków w latach 2005-2013 (w %)*
Tabela 3. Stopa ubóstwa w poszczególnych województwach w 2013 roku (w %)
Wykres 3. Stopa ubóstwa skrajnego według grup społeczno-ekonomicznych w 2013 roku (w % osób w gospodarstwach domowych)
Wykres 4. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym według wykształcenia głowy gospodarstwa domowego w 2013 roku (w % osób w gospodarstwach domowych)
Wykres 5. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym według typu gospodarstwa domowego w 2013 roku (w % osób w gospodarstwach domowych)
Wykres 6. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym według miejsca zamieszkania w 2013 roku (w % osób w gospodarstwach domowych)
Wykres 7. Opinie gospodarstw domowych dotyczące ich przyszłej sytuacji materialnej(w % gospodarstw domowych)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij