Artykuły

Czy Polacy godzą pracę z życiem prywatnym? – przegląd wskaźników work-life balance

22.06.2015 Autor: Marta Kowalówka
Jak wynika z danych Eurostatu, Polacy są jednym z najwięcej pracujących narodów. Pomimo, że w pracy spędzamy dużo czasu, rzadko pojawiamy się w niej w weekendy. Czy zatem potrafimy zachować równowagę pomiędzy karierą a życiem prywatnym?
Godzenie życia prywatnego z zawodowym jest jednym z największych wyzwań przed jakimi stoimy. Jak wynika z wielu badań, harmonia pomiędzy pracą a czasem wolnym opłaca się zarówno zatrudnionym jak i pracodawcom. Jej zaburzenie negatywnie wpływa na stan psychiczny pracowników, a tym samym na ich satysfakcję zawodową, produktywność i wydajność. Czy Polacy potrafią stosować ideę wok-life balance w praktyce?

Jak wynika z danych World Values Survey, dla Polaków najważniejsza jest rodzina. Jednak porównując pracę z odpoczynkiem, nasi rodacy za istotniejszy element życia uważają tę pierwszą. Pracę zawodową za bardzo ważną uznało 64,2% ankietowanych. W przypadku czasu wolnego było to 38,3%.

Polacy – naród przepracowany?


To, że Polacy są pracowitym narodem potwierdzają dane Eurostatu. W rankingu czasu spędzanego w pracy wyprzedzają nas jedynie Grecy i Bułgarzy. Polacy (pracujący na cały etat, jaki i jego część) w 2014 roku spędzali w niej w ciągu tygodnia przeciętnie 40,7 godzin, czyli o 3,5 godziny dłużej niż wynosi średnia unijna. Dla porównania, Holendrzy pracowali średnio aż o 10,6 godzin krócej od Polaków.To, że Polacy pracują więcej niż 40 godzin tygodniowo potwierdzają także wyniki sondy przeprowadzonej przez Sedlak & Sedlak. Wynika z niej, że co trzeci badany zostaje w pracy po godzinach. Ponad 60% ankietowanych przyznaje, że zdarza się to co najmniej dwa razy w tygodniu.

Co więcej, jak wynika z danych OECD, Polska w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej cechuje się dużym odsetkiem pracowników, którzy w pracy spędzają w ciągu tygodnia więcej niż 50 godzin. W 2013 roku było to 7,4%. W zestawieniu 22 krajów UE zajęliśmy pod tym względem piąte miejsce. Dla pocieszenia, daleko nam do innych państw OECD, które nie wchodzą w skład Unii Europejskiej. Dla przykładu powyżej 50 godzin tygodniowo spędzało w pracy 22,1% japońskich pracowników, 28,9% meksykańskich, i aż 40,9% tureckich. Jednocześnie polski wynik jest znacząco poniżej średniej dla wszystkich członków OECD, która wyniosła 12,5%.Weekend to rzecz święta


Z powyższych analiz można wysnuć wniosek, że Polacy pracują nadmiernie i tym samym mogą mieć problem z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem osobistym a pracą zawodową. Nie jest to do końca prawdą. Z badań wynika, że nasi rodacy doskonale wiedzą kiedy odpocząć od pracy, wykorzystując swój wolny czas w weekendy.

Okazuje się, że zatrudnieni w Polsce pracują zazwyczaj od poniedziałku do piątku. Natomiast w weekend uczęszczamy do pracy zdecydowanie rzadziej niż mieszkańcy Unii Europejskiej. Podczas gdy odsetek mieszkańców UE pracujących w sobotę wynosił w 2014 roku 26,8%, a w niedzielę 14,6%, w Polsce było to odpowiednio 10,2% i 7,6%. Różnica pomiędzy średnią unijną a Polską wynosiła więc w przypadku sobót 11,1 p.p., a niedziel 7,0 p.p.Poza tym, pomimo, że Polacy pracują długo, to rzadko odbywa się to w porach nocnych. W 2014 roku odsetek pracowników, którzy w Polsce uczęszczali do pracy w porze nocnej wynosił jedynie 2,8%. Jest to drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Dla porównania na Malcie odsetek takich pracowników wynosił 10,7%, a na Słowacji aż 16,0%.Dojazd do pracy raczej nie stanowi problemu


Oczywiście, oprócz samej pracy, dużą część czasu trzeba poświęcić na dotarcie do miejsca jej wykonywania. W Polsce nie jest z tym najgorzej. Według danych Eurostatu, Polacy raczej są usatysfakcjonowani ze swojego czasu dojazdu do pracy (oceniają go na 7,5 na 10-ciopunktowej skali). To nieco wyżej niż wynosi średnia unijna (7,4 punktów). Wśród Europejczyków poziom satysfakcji z czasu dojazdu do pracy nie był zresztą zbyt zróżnicowany – w 21 państwach oceny wahały się od 7 do 8 punktów. Najmniej zadowoleni z dojazdów byli Bułgarzy, którzy ocenili je jedynie na niecałe 6 punktów.Co więcej, Polacy w przeważającej części ocenili, że ich poziom satysfakcji z dojazdów jest wysoki (41,4%) lub średni (38%). Pozostała jedna piąta Polaków nie była zadowolona z czasu jaki muszą poświęcać na dojazdy.Podsumowanie


Z przedstawionych powyżej danych wynika, że Polacy raczej potrafią zachować work-life balance. Co prawda, przeciętny czas pracy naszych rodaków jest stosunkowo długi, to jednak potrafimy zaplanować odpoczynek, chociażby w weekendy. To dobry sygnał. Bowiem równowaga pomiędzy karierą a życiem osobistym pomaga zapobiegać negatywnym zjawiskom, takim jak pracoholizm lub wypalenie zawodowe. Warto zatem zadbać, by harmonia w firmie nie była zaburzona. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to zrobić, zajrzyj na badaniahr.pl.

Marta Kowalówka

Udostępnij