Artykuły

Czy płatności elektroniczne położą kres szarej strefie?

11.06.2012 Autor: Iwona Knap
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Szara strefa w Europie 2011” opracowanego przez dr F. Schneidera oraz firmę A.T. Kearney. W pierwszej części przedstawiono rozmiar szarej strefy liczonej jako procent PKB w krajach Unii Europejskiej oraz zaznaczono jej dualne znaczenie dla gospodarki. Następnie opisano czynniki wpływające na rozmiar i zakres pracy nierejestrowanej. Na podstawie szczegółowej analizy sześciu krajów – Niemiec, Polski, Włoch, Rumunii, Hiszpanii oraz Turcji – wyszczególniono sektory gospodarki, które są najbardziej narażone na występowanie szarej strefy. Wskazano także działania podejmowane przez rządy w celu jej redukcji. W dalszej części materiału opisano znaczenie transakcji elektronicznych w walce z szarą strefą. Zaproponowano także działania redukujące jej zasięg poprzez stopniowe wypieranie gotówki z obiegu.

Iwona Knap

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij