Artykuły

Czy idea coworkingu sprawdza się w Polsce?

26.10.2015 Autor: Maria Hajec
Jak wynika z międzynarodowego badania, do 2018 roku liczba biur coworkingowych na świecie wzrośnie ponad sześciokrotnie - do poziomu 37 000. Co więcej eksperci szacują, że do tego czasu blisko 40% pracujących będą stanowić freelancerzy, którzy bardzo chętnie wykorzystują takie rozwiązanie.


Czym właściwie jest coworking?


Coworking to rozwiązanie pośrednie pomiędzy pracą w biurze i w domu. W praktyce to nic innego jak wykonywanie obowiązków zawodowych w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu przez specjalistów z różnych branż, głównie freelancerów oraz firmy jednoosobowe, w tym również start-upy. Za twórcę idei coworkingu uznaje się Brada Neuberga, który w 2006 roku w San Francisco stworzył pierwszą przestrzeń coworkingową[PRZYPIS]The Start of Coworking (from the Guy that Started It), http://codinginparadise.org/ebooks/html/blog/start_of_coworking.html?utm_content=bufferccb69&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer [dostęp: 18.10.2015][/PRZYPIS].

W 2014 roku na całym świecie funkcjonowało 5 780 biur coworkingowych, z czego najwięcej w Europie i Ameryce Północnej. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ich liczba wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Dla porównania w 2010 roku było ich tylko 600. Co ciekawe, w dwóch pierwszych analizowanych latach znacznie więcej przestrzeni coworkingowych było zlokalizowanych w Ameryce Północnej niż w Europie. Obecnie ta tendencja odwróciła się. Pod koniec 2014 roku w Europie działało dokładnie 2 430 takich biur, a w Ameryce Północnej niecałe 1 800.Według międzynarodowych badań przeprowadzonych przez portal Deskmag, 50% osób pracujących w ramach coworkingu to freelancerzy. Średnio co szósty to przedsiębiorca lub pracownik wykonujący swoje obowiązki dla firmy zatrudniającej od 6 do 99 pracowników. Zdarza się, również, że duże firmy lokują w takich biurach czasowych lub zdalnych pracowników (25%). Typowym klientem przestrzeni coworkingowych jest zwykle mężczyzna między pomiędzy 25. i 30. rokiem życia z wyższym wykształceniem.Jak wynika z raportu analizującego coworking w Polsce, ponad 70% osób decydujących się na ten sposób pracy chciało oddzielić życie zawodowe od prywatnego. Blisko połowa badanych szukała miejsca do bardziej efektywnej pracy lub chciała sobie stworzyć warunki do spotkań biznesowych i nawiązywania kontaktów z ludźmi. Z kolei ci, którzy mieli już okazję pracy w biurach coworkingowych najbardziej cenili sobie możliwość wymiany doświadczeń, niskie koszty oraz to, że już nie muszą aranżować spotkań z klientami w kawiarniach.

Korzyści i zagrożenia związane z coworkingiem


Praca w ramach coworkingu daje bardzo dużo możliwości. Jak zaznacza pomysłodawca tego rozwiązania, to nie tylko wspólne wynajmowanie biura, ale tworzenie społeczności oraz budowanie więzi zarówno tych biznesowych, jak i międzyludzkich. Praca w przestrzeniach coworkingowych daje dostęp do ciekawych znajomości oraz pozwala na wzajemne wsparcie specjalistów z różnych dziedzin. Umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń oraz stanowi źródło inspiracji. Co więcej, przestrzenie coworkingowe są dobrym miejscem do pozyskiwania nowych klientów. Jak wynika ze wspomnianego już badania przeprowadzonego przez Deskmag, najważniejszą korzyścią wynikającą z coworkingu jest poprawa relacji międzyludzkich. Zdaniem aż 83% badanych praca w biurach coworkingowych daje możliwość integracji z innymi ludźmi. Z kolei około 70% badanych twierdzi, że taki sposób pracy prowadzi do wzrostu motywacji i efektywności w pracy. Wiele osób wskazuje również na lepszą organizację czasu pracy. Co więcej, 43% respondentów zanotowało wzrost swojego dochodu po rozpoczęciu korzystania z biura coworkingowego. Niestety taka forma pracy ma pewne wady. Hałas i atmosfera panująca w tak dużym skupisku ludzi może rozpraszać uwagę i w związku z tym wpływać na mniejszą produktywność pracowników. Niekiedy nieuniknione są też konflikty, a praca z konkurentami może stwarzać niekomfortowe sytuacje.

Coworking nadal jest znacznie bardziej popularny w Zachodniej Europie niż w Polsce. Jest jednak szansa, że w przyszłości może to się zmienić. Wolnych strzelców mogą przyciągnąć przede wszystkim niższe koszty prowadzenia działalności. Osoby, które zdecydują się na pracę w biurach coworkingowych nie muszą bowiem wynajmować całego biura. Ceny wynajęcia biurka w przestrzeniach coworkingowych w Polsce nadal pozostają na jednym z najniższych poziomów w Europie. W zestawieniu przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, najdrożej spośród polskich miast wypada Warszawa, gdzie miesięczne ceny wynajmu wahają się od 27 do 208 USD. Z kolei w Berlinie, koszty te są znacznie wyższe i osiągają poziom od 100-875 USD. Dla porównania przedział cenowy w Londynie wynosi 94-1 096 USD, a w Nowym Jorku 125-1 600 USD.

Bibliografia
1. http://www.mbacentral.org/coworking/ [dostęp: 20.10.2015];
2. Coworking: crafting lives alongside each Rother, http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-12312014-115952/unrestricted/TaylorDissertation.pdf [dostęp: 20.10.2015];
3. http://www.mbacentral.org/coworking/
4. https://www.salerezerwacje.pl/aktualnosci/coworking-czyli-sposob-na-biznes.html
5. Wudarzewska M., Coworking sposobem motywacji dla członków gospodarstwa domowego prowadzących niewielką działalność bądź pracujących jako freelancerzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 4(42)/2014, http://bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/367/zn_wroc_42_Wudarzewska.pdf [dostęp: 20.10.2015];
6. The Start of Coworking (from the Guy that Started It), http://codinginparadise.org/ebooks/html/blog/start_of_coworking.html?utm_content=bufferccb69&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer [dostęp: 18.10.2015].

Maria Hajec

Udostępnij