Artykuły

CSR po polsku

12.10.2009 Autor: Aleksandra Strojek
W artykule opisana została koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) i jej funkcjonowanie w Polsce. Przedstawiono istotę CSR i jej najważniejsze obszary. Zaprezentowano głównych adresatów strategii CSR oraz dominujący typ działań praktykowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Następnie skupiono się na działaniach środowiskowych i proekologicznych. Omówiono aktywność polskich firm w tej dziedzinie oraz przedstawiono statystyki dotyczące certyfikatów środowiskowych. W ostatniej części publikacji wskazano na korzyści płynące z realizacji CSR. Przytoczono opinie menedżerów, porównano wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstw praktykujących CSR oraz nierealizujących założeń tej koncepcji.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij