Artykuły

Coraz mniej absolwentów uczelni wyższych

17.11.2014
Blisko 60% Polaków uważa, że dyplom wyższej uczelni ma obecnie niewielką wartość na rynku pracy – wynika z badań CBOS. Co więcej, również absolwenci uczelni wyższych twierdzą, że ukończenie studiów wyższych nie gwarantuje zatrudnienia. Większość Polaków jest zadania, że większe szanse na znalezienie pracy mają absolwenci kierunków technicznych niż humanistycznych. Korzystniej oceniana jest również sytuacja absolwentów studiów stacjonarnych i uczelni publicznych. Warto więc sprawdzić, ile osób opuściło mury polskich uczelni wyższych w ostatnich latach, a także dowiedzieć się, jaki odsetek stanowią absolwenci poszczególnych typów szkół wyższych (publiczne/niepubliczne) oraz poszczególnych form studiów (stacjonarne/niestacjonarne).

Wykres 1. Liczba absolwentów uczelni wyższych w Polsce w latach 2008-2013
Wykres 2. Liczba absolwentów uczelni wyższych przypadająca na 10 tys. ludności w Polsce w 2013 roku
Wykres 3. Struktura absolwentów uczelni wyższych według płci w Polsce w 2013 roku
Wykres 4. Struktura absolwentów uczelni wyższych według trybu nauczania w Polsce w 2013 roku
Wykres 5. Liczba absolwentów uczelni wyższych w poszczególnych województwach w 2013 roku
Wykres 6. Liczba absolwentów uczelni wyższych przypadająca na 10 tys. ludności w poszczególnych województwach w 2013 roku
Wykres 7. Liczba absolwentów uczelni wyższych w podziale na grupy kierunków studiów w Polsce w 2013 roku
Wykres 8. Liczba absolwentów uczelni wyższych w podziale na grupy kierunków według płci w Polsce w 2013 roku
Wykres 9. Stopa bezrobocia według BAEL wśród absolwentów uczelni wyższych w Polsce w latach 2008-2013 (w %)
Wykres 10. Aktywność zawodowa absolwentów uczelni wyższych w 2013 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij