Artykuły

Co piąty rolnik w Europie jest Polakiem

06.07.2010 Autor: Aleksandra Strojek
Artykuł opiera się na wynikach jednego z najnowszych badań Eurostat. Według wyliczeń tej instytucji, na przestrzeni lat 2000-2009 zatrudnienie w polskim rolnictwie zmniejszyło się o 11% przy jednoczesnym, bardzo wysokim wzroście realnych wynagrodzeń rolników. W publikacji przedstawiono przyczyny wysokiego udziału rolnictwa w polskiej strukturze zatrudnienia: duże rozdrobnienie gospodarstw i nieszczelność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Przedstawiono m.in. statystyki dotyczące wielkości gospodarstw rolnych w Polsce, udział ubezpieczonych w KRUS według wielkości posiadanych gruntów oraz wysokość składek ubezpieczeniowych opłacanych przez rolników. Podjęto również próbę oceny czy statystyki Eurostat świadczą o końcu polskiego rolnictwa czy sygnalizują początek jego rozwoju.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij