Artykuły

Co my wiemy o bezrobociu?

08.06.2010 Autor: Agnieszka Mazurek
W niniejszej publikacji skoncentrowano się na sposobie interpretowania danych liczbowych, jakie na temat bezrobocia płyną do nas między innymi ze środków masowego przekazu. Za cel przyjęto sobie utrwalenie informacji, że osoby bezrobotne należą do populacji aktywnej zawodowo. Za istotne uznano także wyjaśnienie różnic w sposobie definiowania i pomiarze zjawiska. Skoncentrowano się na rozbieżnościach występujących między danymi pochodzącymi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz urzędów pracy. Uwagę czytelnika skierowano na mało popularny temat bezrobocia pozornego. Przytoczono wyniki badań, które dowodzą, że oficjalne statystyki bezrobocia istotnie zawyżają skalę zjawiska.

Agnieszka Mazurek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij