Artykuły

Biznes we Wrocławiu 2003-2009

30.12.2010
Niniejsze opracowanie dotyczy zmian w ilości podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta Wrocław w latach 2003-2009. Do jego przygotowania wykorzystano dane z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przyjęto dwa kryteria podziału: wielkość jednostek gospodarczych oraz sektor własności. Analizując wielkość zatrudnienia zilustrowano sytuację pięciu dużych grup: od mikro przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 9 osób do firm z co najmniej 1000 pracowników. W ramach podziału wrocławskich podmiotów gospodarczych wyróżniono „osoby fizyczne” – największą z grup w sektorze prywatnym. Zapraszamy Państwa także do zapoznania się z opracowaniami dotyczącymi biznesu w Warszawie oraz Krakowie.

Na opracowanie składają się 7 tabel i 2 wykresy:
Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych według sektora własności
Tabela 2. Liczba podmiotów gospodarczych według wielkości zatrudnienia
Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających do 9 pracowników według sektora własności
Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 pracowników według sektora własności
Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 50 do 249 pracowników według sektora własności
Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 250 do 999 pracowników według sektora własności
Tabela 7. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających 1 000 i więcej pracowników według sektora własności

Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2003-2009
Wykres 2. Procentowa zmiana liczby podmiotów gospodarczych, jaka nastąpiła miedzy 2003 a 2009 rokiem według wielkości zatrudnienia i sektora własności

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij