Artykuły

Biznes w Warszawie 2003-2009

26.08.2010
Opracowanie dostarcza informacji na temat tego, jak na przestrzeni lat 2003-2009 zmieniała się liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie stołecznego miasta Warszawa. Do jego przygotowania wykorzystano dane z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W materiale uwzględniono dwa kryteria podziału: wielkość jednostek gospodarczych oraz sektor własności. Biorąc pod uwagę skalę zatrudnienia zilustrowano sytuację pięciu dużych grup: od mikro przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 9 osób, do firm z co najmniej 1000 pracowników. W ramach podziału warszawskich podmiotów gospodarczych ze względu na sektor publiczny i prywatny, w drugim z wymienionych dodatkowo wyróżniono największą z grup - „osoby fizyczne”.

Na opracowanie składają się 7 tabel i 2 wykresy:

Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych według sektora własności
Tabela 2. Liczba podmiotów gospodarczych według wielkości zatrudnienia
Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających do 9 pracowników według sektora własności
Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 10 do 49 pracowników według sektora własności
Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 50 do 249 pracowników według sektora własności
Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających od 250 do 999 pracowników według sektora własności
Tabela 7. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających 1 000 i więcej pracowników według sektora własności

Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2003-2009
Wykres 2. Procentowa zmiana liczby podmiotów gospodarczych, jaka nastąpiła miedzy 2003 a 2009 rokiem według wielkości zatrudnienia i sektora własności

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij