Artykuły

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii

05.09.2014
Bezrobocie w Zjednoczonym Królestwie jest obecnie najniższe od sześciu lat. W okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku wynosiło 6,4%. Było zatem o prawie 4 p.p. niższe, niż bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Ponadto w Wielkiej Brytanii niezwykle ważnym wskaźnikiem jest wskaźnik osób, które poszukują pracy i jednocześnie starają się o różnego rodzaju zasiłki (ang. Claimant Count). W lipcu 2014 roku niewiele ponad milion osób podjęło takie działania. Jak zatem zmieniła się liczba osób bezrobotnych? Ilu z nich jednocześnie składało wnioski o przyznanie zasiłków? Co było przyczyną bierności zawodowej wśród Brytyjczyków? Opracowanie przygotowano w oparciu o dane ONS (Office of National Statistics).

Tabela 1. Podstawowe dane z brytyjskiego rynku pracy w okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku (w tys.)
Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 16 i więcej lat w Wielkiej Brytanii w latach 2012-2014 (w %)
Tabela 2. Zmiany w liczbie bezrobotnych w Wielkiej Brytanii. Porównanie okresu kwiecień-czerwiec 2013 do okresu kwiecień-czerwiec 2014 (w tys.)
Tabela 3. Stopa bezrobocia w Zjednoczonym Królestwie, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych w latach 2012-2014 (w %)
Wykres 2. Osoby w wieku 18 i więcej lat wnioskujące o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii w latach 2012-2014 (w tys.)
Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych i wnioskujących o zasiłki w Wielkiej Brytanii w latach 2012-2014 (średnia z trzech miesięcy, w tys.)
Wykres 3. Osoby w wieku od 16 do 64 lat bierne zawodowo w Wielkiej Brytanii w latach 2012-2014 (w %)
Wykres 4. Przyczyny bierności zawodowej. Zmiany pomiędzy okresem od kwietnia do czerwca 2013 roku i okresem od kwietnia do czerwca w Wielkiej Brytanii w 2014 roku (w tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij