Artykuły

Bezrobocie długotrwałe w Polsce w latach 2003-2011

13.05.2013
Opracowanie dostarcza informacji na temat skali bezrobocia długotrwałego w Polsce. Przedstawiona charakterystyka zjawiska została przygotowana z wykorzystaniem dwóch wielkości statystycznych. Pierwsza z nich informuje czytelnika o tym, jak duży jest udział osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy w roku w grupie wszystkich bezrobotnych Polaków. Druga – stopa bezrobocia długotrwałego – odnosi się do procentowego udziału osób długotrwale bezrobotnych wśród wszystkich aktywnych zawodowo uczestników rynku pracy. W publikacji zamieszczono roczne wartości, jakie obie zmienne przyjmowały w latach 2003-2011. Kryterium podziału, jakie uwzględniono przygotowując niniejsze opracowanie, jest płeć osób długotrwale bezrobotnych.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 2 wykresy:

Tabela 1. Procentowy udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w Polsce według płci w latach 2003 – 2011
Tabela 2. Stopa bezrobocia długotrwałego w Polsce według płci w latach 2003–2011 (%)

Wykres 1. Procentowy udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet i mężczyzn w latach 2003 – 2011
Wykres 2. Stopa bezrobocia długotrwałego w grupie kobiet i mężczyzn w latach 2003–2011 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij