Artykuły

Bezrobocie długotrwałe kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej

18.08.2015
Kto jest bardziej podatny na bezrobocie długotrwałe, kobiety czy mężczyźni? Dane dla Unii Europejskiej ogółem wskazują na niewielkie różnice. Jednak w poszczególnych krajach sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana.

Opracowanie zawiera 9 wykresów.
Wykres 1. Osoby długotrwale bezrobotne jako odsetek populacji aktywnej zawodowo w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 2. Osoby długotrwale bezrobotne jako odsetek bezrobotnych ogółem w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 3. Osoby przewlekle bezrobotne* jako odsetek populacji aktywnej zawodowo w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 4. Mężczyźni długotrwale bezrobotni jako odsetek populacji aktywnej zawodowo w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 5. Kobiety długotrwale bezrobotne jako odsetek populacji aktywnej zawodowo w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 6. Mężczyźni długotrwale bezrobotni jako odsetek bezrobotnych ogółem w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 7. Kobiety długotrwale bezrobotne jako odsetek bezrobotnych ogółem w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 8. Mężczyźni przewlekle bezrobotni* jako odsetek populacji aktywnej zawodowo w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 9. Kobiety przewlekle bezrobotne* jako odsetek populacji aktywnej zawodowo w Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij