Artykuły

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Polska na tle Unii Europejskiej

22.06.2015
Jak wynika z danych Eurostatu, w Polsce odsetek pracowników, którzy doświadczyli wypadku przy pracy jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Jednakże w porównaniu do innych państw członkowskich, polscy pracownicy często skarżą się na choroby związane z wykonywanym zawodem. Jak kształtują się inne wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy?

Opracowanie zawiera 8 wykresów.

Wykres 1. Odsetek pracowników którzy doświadczyli wypadku przy pracy w krajach Unii Europejskiej* w 2013 roku (w %)
Wykres 2. Odsetek pracowników w podziale na płeć którzy doświadczyli wypadku przy pracy w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 3. Odsetek pracowników którzy zgłaszali problemy zdrowotne związane z wykonywaną pracą w krajach Unii Europejskiej* w 2013 roku (w %)
Wykres 4. Odsetek pracowników w podziale na płeć którzy zgłaszali problemy zdrowotne związane z wykonywaną pracą w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 5. Odsetek pracowników którzy zgłosili narażenie na fizyczne czynniki ryzyka w miejscu pracy w krajach Unii Europejskiej* w 2013 roku (w %)
Wykres 6. Odsetek pracowników w podziale na płeć którzy zgłosili narażenie na fizyczne czynniki ryzyka w miejscu pracy w Polsce w 2013 roku (w %)
Wykres 7. Odsetek pracowników którzy zgłosili narażenie na psychiczne czynniki ryzyka w miejscu pracy w krajach Unii Europejskiej w 2013 roku (w %)
Wykres 8. Odsetek pracowników w podziale na płeć którzy zgłosili narażenie na psychiczne czynniki ryzyka w miejscu pracy w Polsce w 2013 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij