Artykuły

Aktywność ekonomiczna w poszczególnych województwach w 2011 roku

20.09.2012
Niniejsza publikacja dostarcza informacji na temat aktywności zawodowej mieszkańców poszczególnych województw Polski w 2011 roku. W opracowaniu uwzględniono trzy wskaźniki: współczynnik aktywności zawodowej, który informuje nas o odsetku osób czynnych zawodowo na lokalnym rynku pracy, wskaźnik zatrudnienia opisujący odsetek pracujących oraz stopę bezrobocia. Zgromadzone dane zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym. Statystyki zestawione w tabelach pozwalają na wykonywanie szybkich porównań między poszczególnymi jednostkami terytorialnymi kraju. Na wykresach zilustrowano dysproporcje, jakie występowały miedzy województwami w IV kwartale 2011 roku. Dane na temat aktywności ekonomicznej mieszkańców poszczególnych regionów w latach wcześniejszych znajdą Państwo w takich opracowaniach jak: „Aktywność ekonomiczna w poszczególnych województwach w 2010 roku” oraz „Aktywność ekonomiczna w poszczególnych województwach w 2009 rok”.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej w województwach w okresie I-IV kwartał 2011 (%)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia w województwach w okresie I-IV kwartał 2011 (%)
Tabela 3. Stopa bezrobocia w województwach w okresie I-IV kwartał 2011 (%)

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej w województwach w IV kwartale 2011 (%)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia w województwach w IV kwartale 2011 (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia w województwach w IV kwartale 2011 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij