Artykuły

Aktywność ekonomiczna w poszczególnych województwach w 2010 roku

28.10.2010
Niniejsza publikacja dostarcza informacji na temat aktywności zawodowej mieszkańców poszczególnych województw Polski w 2010 roku. W opracowaniu uwzględniono trzy wskaźniki : współczynnik aktywności zawodowej, który informuje nas o odsetku osób czynnych zawodowo na lokalnym rynku pracy, wskaźnik zatrudnienia opisujący odsetek pracujących oraz stopę bezrobocia. Zgromadzone dane zostały zaprezentowane w ujęciu kwartalnym. Statystyki zestawione w tabelach pozwalają na wykonywanie szybkich porównań między poszczególnymi jednostkami terytorialnymi kraju. Na wykresach zilustrowano dysproporcje, jakie występowały miedzy województwami w II kwartale 2010 roku. Dane na temat aktywności ekonomicznej mieszkańców poszczególnych regionów w latach wcześniejszych znajdą Państwo w takich opracowaniach jak: „Aktywność ekonomiczna w poszczególnych województwach w 2009 roku”, „Współczynnik aktywności zawodowej w poszczególnych województwach w latach 1999-2008”.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej w województwach w okresie I-IV kwartał 2010 (%)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia w województwach w okresie I-IV kwartał 2010 (%)
Tabela 3. Stopa bezrobocia w województwach w okresie I-IV kwartał 2010 (%)

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej w województwach w IV kwartale 2010 (%)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia w województwach w IV kwartale 2010 (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia w województwach w IV kwartale 2010 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij