Artykuły

Aktywność ekonomiczna osób z wyższym wykształceniem w Europie w 2013 roku

20.01.2014
Publikacja prezentuje informacje o aktywności ekonomicznej najlepiej wykształconych uczestników rynku pracy – osób legitymujących się dyplomem wyższej uczelni. Zaprezentowano dane dotyczące stopy bezrobocia, współczynnika aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia wśród osób z wyższym wykształceniem w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Przedstawiono informacje odnoszące się do ogółu ludności z wyższym wykształceniem oraz dla kobiet i mężczyzn. Statystyki opisane w opracowaniu dotyczą trzech pierwszych kwartałów 2013 roku.

Na opracowanie składa się 6 tabel i 9 wykresów:

Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 2. Stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 3. Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 4. Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób z wyższym wykształceniem ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 5. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 6. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób z wyższym wykształceniem ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 2. Stopa bezrobocia wśród kobiet z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 4. Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 5. Współczynnik aktywności zawodowej wśród kobiet z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 6. Współczynnik aktywności zawodowej wśród mężczyzn z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 7. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 8. Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 9. Wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn z wyższym wykształceniem w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij