Artykuły

Aktywność ekonomiczna osób z wykształceniem wyższym w krajach Europy – lata 2000-2011

07.02.2013
W niniejszym opracowaniu dokonano prezentacji statystyk opisujących aktywność ekonomiczną osób w wieku 25-64 lat, legitymujących się wykształceniem wyższym. Analizie poddano 29 krajów Europy (kraje członkowskie UE oraz Norwegię i Islandię). Zebrano i zestawiono ze sobą takie wielkości jak: stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia oraz współczynnik aktywności zawodowej. Opracowanie obejmuje dane od 2000 do 2011 roku. Publikacja zawiera graficzną ilustrację wartości poszczególnych wskaźników dla Polski oraz dla krajów Europy.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 3 wykresy:

Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w wybranych krajach Europy w latach 2000-2011 (w %)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w wybranych krajach Europy w latach 2000-2011 (w %)
Tabela 3. Współczynnik aktywności zawodowej ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w wybranych krajach Europy w latach 2000-2011 (w %)

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2000-2011 (w %)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2000-2011 (w %)
Wykres 3. Współczynnik aktywności zawodowej ludności z wyższym wykształceniem w wieku 25-64 lat w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2000-2011 (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij