Artykuły

Aktywność ekonomiczna obywateli krajów Unii Europejskiej w 2008 roku

08.04.2008
W niniejszym materiale dokonano porównania podstawowych statystyk opisujących aktywność ekonomiczną obywateli 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zebrano i zestawiono z sobą takie wielkości, jak: liczba ludności w wieku produkcyjnym, liczba ludności pracującej, bezrobotnej oraz nieaktywnej zawodowo w roku 2008. Tabelarycznie skonfrontowano główne wskaźniki rynku pracy dla wszystkich 27 krajów Unii. Wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności ekonomicznej czy stopa bezrobocia zostały ponadto przedstawione dla całej Wspólnoty również w ujęciu kilkuletnim. Zaprezentowano odrębne zestawienia za lata 1997 – 2008 dla „starej 15” oraz za lata 2000 – 2008 dla Wspólnoty w jej obecnym kształcie.

Na opracowanie składa się 6 tabel i 4 wykresy:

Tabela 1. Aktywność zawodowa obywateli poszczególnych krajów UE 27 w roku 2008 (tys.)
Tabela 2. Podstawowe wskaźniki aktywności zawodowej obywateli poszczególnych krajów UE 27 w roku 2008 (%)
Tabela 3. Aktywność zawodowa obywateli UE 27 w latach 2000-2008 – dane roczne (tys.)
Tabela 4. Podstawowe wskaźniki aktywności zawodowej obywateli UE 27 w latach 2000-2008 – dane roczne (%)
Tabela 5. Aktywność zawodowa obywateli UE 15 w latach 1997-2008 – dane roczne (tys)
Tabela 6. Podstawowe wskaźniki aktywność zawodowej obywateli UE 15 w latach 1997-2008 – dane roczne (%)

Wykres 1. Aktywność zawodowa obywateli UE 27 w latach 2000-2008
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia obywateli UE 27 i UE 15 w latach 2000–2008
Wykres 3. Stopa bezrobocia obywateli UE 27 i UE 15 w latach 2000-2008
Wykres 4. Współczynnik aktywności zawodowej obywateli UE 27 i UE 15 w latach 2000–2008

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij