Artykuły

Aktywność ekonomiczna młodych Polaków w 2011 roku

30.08.2012
W opracowaniu przedstawiono dane na temat aktywności ekonomicznej Polaków w wieku 15-24 lata. Zestawiono trzy podstawowe mierniki rynku pracy: współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz stopę bezrobocia. Dla lepszej ilustracji aktywności ekonomicznej młodych Polaków statystyki dla tej grupy wiekowej zestawiono z ogólną wartością wskaźników dla całej populacji w wieku 15 lat i więcej. Tabele przedstawiają dane dla wszystkich kwartałów 2011 roku. Z kolei wykresy obejmują statystyki kwartalne dla lat 2009-2011.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Współczynnik aktywności zawodowej Polaków w wieku 15 lat i więcej oraz 15-24 lata w kolejnych kwartałach 2011 roku (%)
Tabela 2. Wskaźnik zatrudnienia Polaków w wieku 15 lat i więcej oraz 15-24 lata w kolejnych kwartałach 2011 roku (%)
Tabela 3. Stopa bezrobocia Polaków w wieku 15 lat i więcej oraz 15-24 lata w kolejnych kwartałach 2011 roku (%)

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej Polaków w wieku 15 lat i więcej oraz w wieku 15-24 lata w okresie 2009-2011 (dane kwartalne, %)
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia Polaków w wieku 15 lat i więcej oraz w wieku 15-24 lata w okresie 2009-2011
(dane kwartalne, %)

Wykres 3. Stopa bezrobocia Polaków w wieku 15 lat i więcej oraz w wieku 15-24 lata w okresie 2009-2011 (dane kwartalne, %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij