Artykuły

Aktywność ekonomiczna kobiet w Europie w 2013 roku

13.02.2014 Autor: Lidia Kafarska
Publikacja ukazuje kwestie dotyczące aktywności ekonomicznej kobiet w Polsce, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i w pozostałych 23 krajach Unii Europejskiej, jak również w Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Analiza obejmuje trzy pierwsze kwartały 2013 roku. Zamieszczono w niej stopę bezrobocia, współczynnik zatrudnienia i aktywności zawodowej. Dodatkowo uwzględniono dane nt. liczby bezrobotnych, pracujących oraz nieaktywnych zawodowo. W opracowaniu ukazano kwestię bezrobocia kobiet zestawioną ze statystykami mężczyzn.

Na opracowanie składa się 6 tabel i 6 wykresów:

Tabela 1. Stopa bezrobocia ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 2. Bezrobotni ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (tys.)
Tabela 3. Współczynnik aktywności zawodowej ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 4. Nieaktywni zawodowo ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (tys.)
Tabela 5. Wskaźnik zatrudnienia ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 6. Pracujący ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (tys.)

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród kobiet w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 2. Bezrobotne kobiety w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 3. Współczynnik aktywności zawodowej wśród kobiet w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 4. Nieaktywne zawodowo kobiety w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 5. Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 6. Pracujące kobiety w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)

Lidia Kafarska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij