Artykuły

Absencja chorobowa w Polsce 2006-2009

22.06.2011
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone absencji chorobowej w Polsce w latach 2006-2009. Miernikiem, który pozwala zbadać stopień wykorzystania L4, jest liczba dni spędzonych przez Polaków na zwolnieniu lekarskim w ciągu roku. W publikacji znajdą Państwo zarówno ogólne dane dla poszczególnych lat, jak i podział na kobiety i mężczyzn. Osobne tabele i wykresy zostały poświęcone liczbie dni spędzonych na zwolnieniu przez osoby w różnym wieku. Zjawisko absencji chorobowej w Polsce przedstawiono również w ujęciu regionalnym, poprzez wielkość wskaźnika w poszczególnych województwach. Dzięki temu Czytelnik może prześledzić poziom absencji chorobowej w wybranych częściach kraju.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 4 wykresy:

Tabela 1. Liczba dni absencji chorobowej z podziałem na płeć w latach 2006-2009 (tys.)
Tabela 2. Liczba dni absencji chorobowej z podziałem na wiek w latach 2006-2009 (tys.)
Tabela 3. Liczba dni absencji chorobowej z podziałem na województwa w latach 2006-2009 (tys.)

Wykres 1. Liczba dni absencji chorobowej w latach 2006-2009 (tys.)
Wykres 2. Absencja chorobowa z podziałem na płeć w latach 2006-2009 (%)
Wykres 3. Absencja chorobowa z podziałem na wiek w latach 2006-2009 (%)
Wykres 4. Województwa o największej liczbie dni absencji chorobowej w latach 2006-2009 (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij