Artykuły

Absencja chorobowa Polaków w 2010 roku

02.12.2011
Niniejsze opracowanie dotyczy absencji chorobowej Polaków. Wskaźnikiem opisującym zjawisko jest liczba dni spędzonych przez mieszkańców Polski na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby własnej w 2010 roku. Dane zaprezentowano z uwzględnieniem wieku oraz płci. Przedstawiono wielkość absencji chorobowej w poszczególnych województwach naszego kraju. W osobnej części pokazano, jakie choroby są powodem nieobecności w pracy. W tabelach zaprezentowano dane liczbowe, a na wykresach procentowe. Dodatkowo pokazano, jak zmieniała się absencja chorobowa Polaków w latach 2006-2010.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 4 wykresy:

Tabela 1. Liczba dni absencji chorobowej w latach 2006-2010 (tys.)
Tabela 2. Liczba dni absencji chorobowej w 2010 roku według płci i wieku (tys.)
Tabela 3. Liczba dni absencji chorobowej w 2010 roku w województwach (tys.)
Tabela 4. Liczba dni absencji chorobowej w 2010 roku według grup chorobowych (tys.)

Wykres 1. Liczba dni absencji chorobowej w latach 2006-2010 (tys.)
Wykres 2. Struktura absencji chorobowej w 2010 roku według wieku wśród kobiet i mężczyzn (%)
Wykres 3. Struktura absencji chorobowej w 2010 roku według województwach (%)
Wykres 4. Struktura absencji chorobowej w 2010 roku według grup chorobowych (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij