Wiadomości

Zwolnienie lekarskie na wypalenie zawodowe?

29.12.2021
Pomimo, że WHO wpisało wypalenie zawodowe na listę chorób i problemów zdrowotnych, nie jest oczywiste czy od nowego roku będzie można dostać zwolnienie lekarskie z tego tytułu.
Wypalenie przez WHO zostało zdefiniowane nie jako choroba, ale jako czynnik wpływający negatywnie na stan zdrowia, a to według prawników może budzić wątpliwości interpretacyjne ze strony ZUS.
Źródło: https://businessinsider.com.pl