Wiadomości

Zwolnienia w banku BPH

28.05.2010
Do końca 2011 roku bank BPH zamierza zwolnić 1 472 pracowników. Planowana redukcja zatrudnienia jest wynikiem porozumienia, jakie bank wypracował ze związkami zawodowymi w sprawie zwalniania pracowników z przyczyn ich niedotyczących. Porozumienie obejmuje m.in. wypłatę odszkodowań w wysokości uzależnionej od stażu pracy oraz szereg innych działań mających na celu pomoc zwalnianym pracownikom.
Źródło: polskieradio.pl