Wiadomości

Zwolnienia bez przyczyny dozwolone

05.12.2008
Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż pracodawca zwalniając pracownika zatrudnionego na czas określony nie ma obowiązku podania przyczyny wymówienia. Musi on jednak zachować ustawowy okres wypowiedzenia. Pracownik zatrudniony na czas określony zachowuje wszystkie prawa wynikające z Kodeksu pracy. Różnica między zatrudnieniem na czas nieokreślony sprowadza się jedynie do formy rozwiązania umowy o pracę. W przypadku umowy nieterminowej wymówienie wymaga uzasadnienia.
Źródło: pkpplewiatan.pl